dr n. med. Anna Łupińska

dr n. med. Anna Łupińska

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Posiadam specjalizację w dziedzinie pediatrii oraz endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Pracuję w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskałam
na podstawie obrony pracy doktorskiej pod tytułem : „Badania nad uwarunkowaniem masy kostnej dzieci łódzkich w wieku 7-10 lat  z rozpoznaną otyłością”. Rozprawa doktorska została obroniona z wyróżnieniem. W celu poszerzenia swoich kompetencji i zainteresowań dotyczących profilaktyki i leczenia otyłości wieku rozwojowego, w latach 2014-2015 odbyłam również kształcenie podyplomowe na kierunku: „Poradnictwo dietetyczne- postępy w żywieniu człowieka” w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie. 

Skip to content