Komercja

Cennik

Poradnia gastroenterologiczna
dr n. med. Katarzyna Szabelska-Zakrzewska – 150 zł

dr n. med. Oktawian Walenda – 150 zł

Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci

prof. dr n. med. Leokadia Bąk-Romaniszyn – 200 zł

prof. nadzw. dr n. med. Elżbieta Czkwianianc – 200 zł

dr n. med. Alina Durko – 150 zł

dr n. med. Beata Sordyl – 150 zł

Poradnia alergologiczna dla dzieci
dr n. med. Jerzy Arendarczyk – 150 zł

dr n. med. Agnieszka Blomberg – 150 zł

dr n. med. Elżbieta Dółka – 150 zł

dr n. med. Violetta Gołąbek – 150 zł

Poradnia pulmonologiczna dla dzieci

dr n. med. Eleonora Dyńska – 150 zł

dr n. med. Anna Stańczyk-Przyłuska – 150 zł

Poradnia psychologiczna
mgr Teresa Dulemba

mgr Jarosława Przygocka

mgr Izabela Wieloch-Pikor

mgr Aleksandra Porzycka

Poradnia neurologiczna
dr n. med. Zofia Rebeś – 150 zł
Poradnia nefrologiczna dla dorosłych

prof. dr n. med. Marcin Tkaczyk – 200 zł

dr n. med. Ewa Rutkowska-Majewska – 150 zł

dr n. med. Joanna Piskorska – 150 zł

dr n. med. Małgorzata Sodolska – 150 zł

dr n. med. Daria Finke – 150 zł

dr n. med. Krzysztof Wróblewski – 150 zł

Poradnia nefrologiczna dla dzieci

prof. dr n. med. Marcin Tkaczyk – 200 zł

dr hab. n. med. Anna Jander – 200 zł

dr n. med. Daria Finke – 150 zł

dr n. med. Barbara Puczko-Nogal – 150 zł

dr n. med. Małgorzata Zubowska – 150 zł

dr n. med. Anna Kałużyńska – 150 zł

Poradnia immunologiczna

prof. dr n. med. Krzysztof Zeman – 200 zł

dr hab. n. med. Jarosław Paśnik – 200 zł

dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska – 200 zł

dr n. med. Agnieszka Cywińska-Bernas – 150 zł

Badania

Spirometria – 35,00 zł

Spirometria z rozkurczem – 70,00 zł

Testy – 50,00 zł

Odczulanie – 50,00 zł

WTO – 100,00 zł

Manometria – 800,00 zł

pH-metria – 800,00 zł

USG brzucha – 50,00 zł

USG nerek – 50,00 zł