Witamy Państwa na stronie internetowej Specjalistycznego Centrum Medycznego ELAMED

 

 

OGRANICZENIA W ILOŚCI PRZYJMOWANYCH PACJENTÓW – WAŻNE !!!

                W nawiązaniu do komunikatu Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 marca 2020 roku a także stanowiska Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa łódzkiego w kwestii ograniczenia świadczeń zdrowotnych, informujemy, iż w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania wprowadza się w Specjalistycznym Centrum Medycznym „ELAMED” ograniczenie do niezbędnego minimum oraz czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo zgodnie z przyjętym planem postępowania leczniczego.

                Świadczenia zdrowotne udzielane będą w przypadkach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, jak również gdy zaniechanie udzielania skutkowałoby prawdopodobnie pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta oraz wyłącznie w sytuacji gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta wymaga osobistej obecności personelu medycznego. W pozostałych przypadkach świadczenia medyczne zostaną ograniczone do TELEPORADY.                                 
                  

NUMER TELEFONU:               42 640 05 20Skip to content